Sherbimet e ofruara

Rregjistrim biznesi

Krijimi i nje entiteti legal biznesi te formes “LLC” dhe aplikimi per EIN per te hapur llogari bankare Amerikane. Nje shtetas jo-Amerikan nuk mund te marre SSN (social security number) por mund te kryej investim ne tregun Amerikan me ane te nje biznesi te rregjistruar.

Analize tregu

Analize e tregut per te identifikuar pronen qe i pershtatet pritshmerise tuaj. Na thoni shumen qe deshironi te investoni dhe perqindjen e fitimit vjetor dhe ne do identifikojme prona qe gjenerojne keto te ardhura.

Akt blerje ose shitje

Perfaqesim ne procesin e bleres ose shitjes te prones tuaj. Ne do te jemi perfaqesuesi juaj gjate transaksionit per blerjen ose shitjen e objektit dhe do mbrojme interesat tuaja.

Ofrimi i prones me qera

Neqoftese prona esht blere per arsye perfitimi ne merremi me pregatitjen e prones per ta ofruar me qera afatgjate ose afatshkurter ne Airbnb ose Vrbo. Sherbimet perfshijne pastrimin, dekorimin ose rimodelim te ambjentit.

Menaxhim i prones se dhene me qera

Mbasei prona eshte dhene me qera ne mund te menaxhojme dhe mirmbajme ne menyre te vazhduesheme pronen gjat kohes qe eshte e lene me qera. Sherbimet perfshijne komunikimin me qeramarresin, pagesen e taksave te prones/administrimit dhe teknikeve per riparime te nevojshme.

Pagesa e taksave

Strategji per minimizimin e taksave dhe maksimizimin e te ardhurave. Taksat pagohen cdo vit mbi fitimin. Gjithashtu, taksat pagohen edhe nese prona shitet sipas guides te FIRPTA.

Per nje konsulte na kontaktoni:

Whatsapp: +1-904-888-5060

Email: citadelalbania@gmail.com